Joomla TemplatesBest Web HostingBest Joomla Hosting
Secretarieel beheer

Het reserveren van vergaderruimte, opstellen van de agenda, oproepen van de vergadering met de bijbehorende volmacht, leveren van de presentielijst, vaststellen van het quorum, notuleren, uitwerken en versturen van de notulen.

Wij regelen het graag voor u.

Zo ook opgaven aan de notaris bij koop of verkoop van een appartementsrecht en het aanleveren van de jaarrekening, notulen en het Huishoudelijk Reglement aan de nieuwe leden.