Joomla TemplatesBest Web HostingBest Joomla Hosting
Basis beheer

Heeft u een actief functionerende VvE maar:

 • U heeft niet de kennis of tijd om de administratie en boekhouding van de VvE te verzorgen
 • U voelt zich bezwaard indien u uw buren een aanmaning moet sturen
 • U wilt het op administratief, boekhoudkundig en informatiseringsgebied wel uitstekend voor elkaar hebben

Dan is Basis beheer wellicht iets voor u.

Bij Basis beheer verzorgen wij een gedeelte van de werkzaamheden en een gedeelte doet u zelf.

Wat doen wij?

 • Wij richten de administratie en boekhouding in
 • Wij voeren de ledenadministratie
 • Wij incasseren en administreren de door de eigenaren verschuldigde periodieke bijdragen, al dan niet middels automatische incasso
 • Wij versturen indien nodig aanmaningen en begeleiden gerechtelijke incassoprocedures
 • Wij boeken en betalen door het bestuur geaccordeerde nota's. Of; wij boeken en betalen zelfstandig reguliere nota's en vragen voor niet reguliere nota's eerst toestemming aan een bestuurder
 • Wij verzorgen de boekhouding van de VvE
 • Wij verzorgen de jaarrekening; te weten de balans, de exploitatierekening en de begroting voor het komende jaar alsmede een toelichting hierop
 • Wij bepalen de hieruit voortvloeiende periodieke VvE bijdragen
 • Wij berekenen het aandeel in het reservefonds ten behoeve van uw belastingaangifte
 • Wij stellen de boekstukken en specificaties ter beschikking aan de kascommissie
 • Wij verzorgen de opgaven aan de makelaar en notaris ten behoeve van een overdracht van een appartementsrecht
 • Wij verzorgen de stookafrekening (indien de appartementen niet individueel worden gestookt)
 • Wij stellen ons online informatie systeem beschikbaar.

Wat doet u zelf?

 • U vergadert en notuleert zelf. Wij zijn hierbij niet aanwezig, tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen
 • U verzorgt zelf het technisch beheer van het gebouw
 • U verzorgt zelf de correspondentie, voor zover deze niet redelijkerwijs voortvloeit uit werkzaamheden als genoemd onder Wat doen wij?
 • U handhaaft zelf de leefomgeving, zoals bepaald in het splitsingsreglement en/of het huishoudelijk reglement
 • U handelt zelf de schades af welke onder de dekking van de op naam van de VvE afgesloten verzekeringen vallen