Joomla TemplatesBest Web HostingBest Joomla Hosting
Informatisering

Rotébro VvE beheer beschikt over een uitgebreid online informatie systeem. Hieronder treft u de mogelijkheden aan met een korte omschrijving.

Daarbij de volgende opmerkingen:

 • Met uw inloggegevens kunt u al uw appartementsrechten en de bijbehorende VvE’s  bekijken welke wij in beheer hebben, ook al maken deze onderdeel uit van verschillende Verenigingen van Eigenaars.
 • De autorisatie (wie mag wat zien) is per gebruiker op maat in te stellen. Deze autorisatie vindt plaats in overleg met de ALV en/of het bestuur.
 • Het programma is platform onafhankelijk, u heeft alleen een internetverbinding en een browser nodig.

Het programma is onderverdeeld in een algemeen gedeelte (De VvE) en een privé gedeelte (Mijn appartementsrecht).

De VvE – Het algemene gedeelte

 • Informatie. Wat is een VvE en waar moet ik rekening mee houden.
 • Prikbord. Actualiteiten, nieuws en wetenswaardigheden.
 • Basisgegevens. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens met betrekking tot de VvE.
 • Uitvoerders. Bekijk de gegevens van de partijen welke werkzaamheden voor de VvE verrichten.
 • Downloads. Dit zijn statische documenten in PDF formaat zoals de splitsingsakte, het modelreglement, notulen, jaarrekeningen, servicecontracten, verzekeringspolissen, offertes, een incassomachtiging enzovoorts.
 • Vergaderbesluiten. Chronologisch overzicht van tijdens ledenvergaderingen genomen besluiten.
 • Aktielijst. Wie doet wat en wanneer moet dat klaar zijn.
 • Appartementsrechten. Totaaloverzicht van de appartementsrechten zoals het type perceel, de verdieping, het aantal breukdelen en het aantal stemmen in een ledenvergadering.
 • Actuele exploitatierekening (uitsluitend voor bestuurders). Een overzicht van de kosten en opbrengsten gedurende het boekjaar, afgezet tegen de door de ledenvergadering vastgestelde begroting. Van elke kostenpost is een specificatie op te vragen. U kunt ook terug naar vorige boekjaren
 • Actuele balans (uitsluitend voor bestuurders). Een overzicht van de bezittingen en schulden gedurende het boekjaar. Van elke balanspost is een specificatie op te vragen. U kunt ook terug naar vorige boekjaren.
 • Verdeelsleutels. De mate waarin appartementsrechten dienen mee te betalen aan bepaalde kostenposten.
 • Leden en huurders. Bekijk de namen, telefoonnummers en e-mailadressen van de leden en hun eventuele huurders.
 • Leden verplichting. Bekijk wat de leden per periode dienen te voldoen aan de VvE.
 • Reparatieverzoeken. Bekijk de (status) van lopende reparatieverzoeken welke betrekking hebben op de gemeenschappelijke delen van het gebouw.
 • Meerjarenonderhoudsprognose. Bekijk het te verwachten planmatig onderhoud voor de komende jaren en het effect hiervan op het reservefonds.
 • Leden saldo (uitsluitend voor bestuurders). Bekijk wat de leden nog niet hebben betaald aan de VvE.

Mijn appartementsrecht – Het privé gedeelte

 • Gegevens. Bekijk de gegevens van uw appartementsrecht waaronder het aandeel in het reservefonds ten behoeve van uw belastingaangifte in box 3.
 • Mijn personalia. Hoe staat u geregistreerd in de VvE administratie.
 • Mijn huurders. Wie was wanneer huurder van uw appartementsrecht en wat is zijn of haar telefoonnummer en e-mailadres.
 • Mijn maandelijkse verplichting. Hoeveel bent u periodiek verschuldigd aan de VvE en hoeveel was dat vroeger.
 • Mijn open posten. Wat heeft u nog niet betaald aan de VvE.
 • Mijn financiële historie. Een chronologisch overzicht van wat u moest betalen, wat u heeft betaald en het voortschrijdend saldo op dat moment.
 • Mijn reparatieverzoeken. Bekijk de (status van) lopende reparatieverzoeken welke betrekking hebben op uitsluitend uw appartementsrecht.